Bidang Kependudukan

1. Jumlah Kepala Keluarga                    : [    ][   1 ][ 1  ] [ 5  ] [ 1 ] [ 9 ] Orang
2. Penduduk menurut jenis kelamin         : [    ][  5  ][  4 ] [  8 ] [ 8 ] [ 4 ] Orang
     2.1. Jumlah laki-laki                          : [    ][  2  ][  7 ] [  5 ] [ 4 ] [ 7 ] Orang
     2.2. Jumlah perempuan                      : [    ][  2  ][  7 ] [  3 ] [ 3 ] [ 7 ] Orang

3. Penduduk menurut kewarganegaraan

           3.1. WNI laki-laki                                     : [    ][   1 ][ 1  ] [ 5  ] [ 1 ] [ 9 ] Orang
                           Perempuan                                : [    ][  5  ][  4 ] [  8 ] [ 8 ] [ 4 ] Orang
           3.2. WNA Laki-laki                                  : [    ][  2  ][  7 ] [  5 ] [ 4 ] [ 7 ] Orang
                            Perempuan                               : [    ][  2  ][  7 ] [  3 ] [ 3 ] [ 7 ] Orang

4. Penduduk menurut agama

4.1. Islam                                                 : [    ][  5  ][  4 ] [  5 ] [ 8 ] [ 2 ] Orang
4.2. Katholik                                            : [    ][      ][  -  ] [  -  ] [ 3 ] [ 2 ] Orang
4.3. Protestan                                           : [    ][      ][     ] [  -  ] [    ] [    ] Orang
4.4. Hindu                                                : [    ][      ][     ] [  -  ] [    ] [    ] Orang
4.5. Budha                                               : [    ][      ][     ] [     ] [     ] [    ] Orang

5.Penganut aliran kepercayaan kepada
             Tuhan Yang Maha Esa                 : [    ][      ][     ] [     ] [ -  ] [ -  ] Orang

6. Penduduk menutur Usia                                    :
     a. 0    -   6 Tahun                                       : [      ][  2 ] [ 8  ] [ 0 ] [ 5 ] Orang
         7    - 12 Tahun                                       : [      ][  3 ] [  2 ] [ 3 ] [ 1 ] Orang
         13  - 18 Tahun                                       : [      ][  4 ] [  6 ] [ 5 ] [ 8 ] Orang
         19  - 24 Tahun                                       : [      ][  5 ] [  3 ] [ 2 ] [ 3 ] Orang
         25  - 55 Tahun                                       : [   2 ][  2 ] [  1 ] [ 7 ] [ 2 ] Orang
         56  - 79 Tahun                                       : [      ][  6 ] [  6 ] [ 3 ] [ 1 ] Orang
         80 Tahun keatas                                     : [      ][  1 ] [  8 ] [ 3 ] [ 9 ] Orang

b.      0   -   4 Tahun                                       : [      ][  2 ] [  0 ] [ 6 ] [ 7 ] Orang
         5    -   9 Tahun                                      : [      ][  2 ] [  3 ] [ 8 ] [ 7 ] Orang
         10  - 14 Tahun                                      : [      ][  3 ] [  0 ] [ 5 ] [ 0 ] Orang

         15  - 19 Tahun                                       : [      ][  4 ] [ 1  ] [ 7 ] [ 0 ] Orang
         20  - 24 Tahun                                       : [      ][  5 ] [  3 ] [ 2 ] [ 1 ] Orang
         25  - 29 Tahun                                       : [      ][  4 ] [  2 ] [ 9 ] [ 0 ] Orang
         30  - 34 Tahun                                       : [      ][  4 ] [  0 ] [ 7 ] [ 8 ] Orang
         35  - 39 Tahun                                       : [      ][  3 ] [  7 ] [ 8 ] [ 8 ] Orang
         40 Tahun keatas                                     : [  2  ][  2 ] [  2 ] [ 7 ] [ 4 ] Orang

c.      0    -   5 Tahun                                       : [      ][  2 ] [  3 ] [ 6 ] [ 6 ] Orang
         6    - 16 Tahun                                       : [      ][  6 ] [  6 ] [ 2 ] [ 1 ] Orang
         17  - 25 Tahun                                       : [      ][  9 ] [  4 ] [ 9 ] [ 0 ] Orang
         26  - 55 Tahun                                       : [   2 ][  1 ] [  3 ] [ 2 ] [ 0 ] Orang
         56 Tahun keatas                                     : [      ][  8 ] [  4 ] [ 7 ] [ 0 ] Orang

 

7. Mutasi Penduduk

 
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
7.1. Pindah antar Kecamatan
7.2. Datang
7.3. Lahir
7.4. Mati
7.5. Mati< 5 tahun
7.6. Mati > 5 tahun
125
5.835
144
121
3
9
92
4.599
127
110
1
8

217
9.434
271
 231
 4
17

8. Penduduk WNA :

 
Dewasa
Anak-anak
Jumlah
L
P
L
P
1. Cina RRC
2. Cina Taiwan
3. Cina Stateles
4. Arab
5. India
6. Pakistan
7. Belanda
8. Jepang
9. Lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


9. Penduduk WNI Keturunan Asing :

 
Dewasa
Anak-anak
Jumlah
L
P
L
P
1. Cina RRC
2. Cina Taiwan
3. Cina Stateles
4. Arab
5. India
6. Pakistan
7. Belanda
8. Jepang
9. Lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10. Kepadatan Penduduk                          : [    ] [ 8 ] [ 1  ] [ 1 ] Km/jiwa

11. Penyebaran Penduduk                         : [ x ] merata
                                                                 : [ - ] tidak

         12.Angka NTCR
               - Nikah                                                        : [ 5 ] [ 4 ] [ 1 ] kejadian
               - Talak                                                         : [ -  ] [ -  ] [ -  ] kejadian
               - Cerai                                                         : [ -  ] [ -  ] [ -  ] kejadian
               - Rujuk                                                        : [ -  ] [ -  ] [ -  ] kejadian

         13.Penduduk menurut mata pencaharian :
             
               13.1. Petani
                        - Petani pemilik tanah                   : [    ] [ 2 ] [ 7 ] [ 4 ] [ 0 ] orang
                        - Petani penggarap tanah              : [    ] [ 2 ] [ 8 ] [ 6 ] [ 7 ] orang
                        - Petani penggarap/penyekap       : [    ] [ 2 ] [ 8 ] [ 4 ] [ 3 ] orang
                        - Buruh tani                                 : [    ] [ 5 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 1 ] orang
               13.2. Nelayan                                      : [    ] [ -  ] [ 1 ] [ 0 ] [ 5 ] orang
               13.3. Pengusaha sedang/besar              : [    ] [ -  ] [ 4 ] [ 8 ] [ 5 ] orang
               13.4. Pengrajin/industri kecil                 : [    ] [ -  ] [ 2 ] [ 1 ] [ 5 ] orang
               13.5. Buruh industri                              : [    ] [ 7 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 6 ] orang
               13.6. Buruh bangunan                          : [    ] [ -  ] [ 1 ] [ 0  ][ 2 ] orang
               13.7. Buruh pertambangan                   : [    ] [  - ] [ -  ] [ -  ] [ - ] orang
               13.8. Buruh perkebunan besar/kecil     : [    ] [  - ] [ -  ] [ -  ] [ - ] orang
               13.9. Pedagang                                   : [    ] [ 1 ] [ 9 ] [ 3 ] [ 9 ] orang
               13.10. Pengangkutan                           : [    ] [    ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] orang
               13.11. Pegawai Negeri Sipil                : [    ] [    ] [ 5 ] [ 6 ] [ 6 ] orang
               13.12. A B R I                                    : [    ] [    ] [ 2 ] [ 4 ] [ 8 ] orang
               13.13. Pensiunan (Pegneg/ABRI )        : [    ] [    ] [ 4 ] [ 5 ] [ 0 ] orang

               13.14. Peternak  
                          a. Peternak Sapi perah     : [    ] [    ] [ 1 ] org : [    ][    ][    ][    ][ 3] ekor
                          b. Peternak Sapi biasa     : [    ] [ 4 ] [ 5 ] org : [    ][    ][ 1 ][ 0 ][ 1 ] ekor
                          c. Peternak Kerbau          : [    ] [ 3 ] [ 2 ] org : [    ][    ][    ][ 8 ][ 6 ] ekor
                          d. Peternak Kambing       : [    ] [ 9 ] [ 6 ] org : [    ][    ][ 3 ][ 4 ][ 0 ] ekor
                          e. Peternak domba           : [    ] [ 4 ] [ 6 ] org : [    ][    ][ 6 ][ 8 ][ 3 ] ekor
                           f. Peternak Kuda   Babi   : [    ] [    ] [ 4 ] org : [    ][    ][    ][    ][ 7 ] ekor
                          g. Peternak Ayam             : [ 2 ] [ 0 ] [ 2 ] [ 2 ] org : [ 3 ][ 0][ 3 ][ 3 ][ 0 ] ekor
                          h. Itik                               : [    ] [ 1 ] [ 2 ] [ 5 ] org : [ 2 ][ 2][ 2 ][ 7 ][ 5 ] ekor
                          i.  Perternak lainnya          : [    ] [    ] [ 1 ] [ 6 ] org : [    ][   ][ 2 ][ 3 ][ 2 ] ekor

14. Jumlah Penduduk menurut pendidikan :

       14.1. Belum sekolah                                   : [    ][ 2 ] [ 1 ] [ 6  ] [ 4 ] orang
       14.2. Tidak tamat sekolah Dasar                 : [    ][ 2 ] [ 8 ] [ 2  ] [ 9 ] orang
       14.3. Tamat SD/sederajat                           : [ 1 ][ 6 ] [ 4 ] [ 4  ] [ 9 ] orang
       14.4. Tamat SLTP/Sederajat                      : [ 1 ][ 3 ] [ 4 ] [ 7  ] [ 0 ] orang

 

       14.5. Tamat SLTA/Sederajat                     : [    ][ 7 ] [ 5 ] [ 6  ] [ 5 ] orang
       14.6. Tamat Akademi/sederajat                  : [    ][ 2 ] [ 3 ] [ 8  ] [ 6 ] orang
       14.7. Tamat perguruan tinggi/sederajat        : [    ][ 3 ] [ 5 ] [ 4  ] [ 7 ] orang
       14.8. Buta huruf                                          : [    ][ -  ] [ - ] [ -   ] [ -  ] orang

15. Jumlah Pencari Kerja

       15.1. Pencari kerja laki-laki                          : [    ][ 2 ] [8 ] [ 5 ] [ 9 ] orang
       15.2. Pencari Kerja perempuan                    : [    ][ 2 ] [8 ] [ 8 ] [9 ] orang

16. Rata-rata luas tanah pertanian
       yang diusahakan penduduk                          : [    ][ 0  ] [, ] [ 3  ] [ 5  ] ha

17. Transmigrasi pada tahun 2009

       a. Lokasi transmigrasi                               : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] lokasi
       b. Jumlah kepala keluarga transmigrasi      : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] KK
       c. Jumlah jiwa transmigrasi                        : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] orang
       d. Jumlah rumah tinggal transmigrasi          : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] Unit

18. Daerah pengirim transmigrasi tahun 2009   : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ]
  
       18.1. Jumlah KK yang diberangkatkan ke lo-
                 kasi transmigrasi                               : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] KK
       18.2. Jumlah jiwa yang diberangkatkan ke lo-
                kasi transmigrasi                                : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] Jiwa
       18.3. Daerah/lokasi tujuan transmigrasi       : [    ][ -  ][ - ][ -   ][ -  ] lokasi

Catatan :