Sarana dan Prasarana
PRASARANAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN SE KECAMATAN :

1. Balai Desa/Kelurahan                                      : | 1  | 5  | buah
2. Kantor Desa/Kelurahan                                    : | 1  | 5  | buah
3. Banyaknya bengkok Perangkat Desa                       : [ -  ] [ 6 ] [ 6  ],[ 1  ] [ 6  ] [ 6 ] ha
       a. Tanah sawah                                                  : [ -  ] [ 6 ] [ 6  ],[ 1  ] [ 6  ] [ 6 ] ha
       b. Tanah kering                                                   : | -  | -  | -  |, |  - | -  | -  | ha
       c. Tanah tambak/kolam                                     : | -  | -  | -  |, |  - | -  | -  | ha
       d. lain-lain                                                            : | -  | -  | -  |, |  - | -  | -  | ha

4. Tanah kas Desa/Areal lainnya untuk kepentingan
       Desa/Kelurahan                                                 : [   ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ] ha
       a. Tanah sawah                                                  : [ - ] [ - ] [ 1] [ 7] [ 6] [ 0 ] [3 ] [ -] ha  
       b. Tanah kering                                                   : [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ] ha
       c. Tanah tambak/kolam                                     : [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ] ha
       d. Rawa-rawa                                                      : [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ] ha
       d. lain-lain                                                            : [ - ] [ - ] [  -][ 8 ] [ 1 ][ 7 [ 4 ] [ 2] ha

PEMERINTAHAN KECAMATAN :

1. Kantor Pemerintah Kecamatan :
      
       a. Status Pemilik                                                 : [ x  ] Milik pemerintah
                                                                            [  -  ] Sewa/kontrak
                                                                               [  -  ] Numpang
       b. Luas tanah                                                       : [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 0 ] M2
       c. Luas bangunan                                               : [ -  ] [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ] M2

Kalau milik Pemerintahan :

- Dibangun tahun                                  : [ 1 ] [ 9 ] [ 7 ] [ 6 ]
- Sumber dana – APBN                       : Rp. [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ]  Juta
                         - INPRES                   : Rp. [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ]  Juta
                         - APBD I                    : Rp. [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ]  Juta
- APBD II                                            : Rp. [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ 1] [ 2] [ 0] [ 0]  Juta
- Lain-lain yang sah                              : Rp. [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ -] [ - ] [ - ]  Juta
                                       ------------------------------------------------------
  J u m l a h                                           : Rp. [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ 1] [ 2] [ 0] [ 0]  Juta
                - Bangunan bertingkat                 : [ - ] ya / [ x ] tidak
       e. Kondisi bangunan                             : [ x  ] Baik
                                                                              [ -  ] Sedang
                                                                              [ -  ] Rusak'

2. Rumah jabatan Camat :
     
      a. Status rumah Jabatan Camat           : [ x  ] Milik pemerintah
                                                                    [  -  ] Sewa/kontrak
                                                                    [  -  ] Numpang

                b. Luas bangunan                 : [ -  ] [ 2 ] [ 6 ] [ 0 ] M2
- Dibangun tahun                                  : [ 1 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 4 ]
- Sumber dana – APBN                      : Rp. [ - ] [ -  ] [ -  ] [  - ] [ -  ] [ - ]  Juta
                         - INPRES                  : Rp. [ - ] [ -  ] [  - ] [  - ] [ -  ] [ - ]  J uta
                         - APBD I                   : Rp. [ - ] [ -  ] [ -  ] [  - ] [  - ] [ - ]  Juta
- APBD II                                           : Rp. [ - ] [  - ] [  - ] [  1] [ 2 ] [ 0 ]  Juta
- Swadaya                                          : Rp. [ - ] [  - ] [ -  ] [ -  ] [ 6 ] [ 0 ]  Juta
                                       -------------------------------------------------
  J u m l a h                                         : Rp. [ - ] [ -  ] [ - ] [ 1 ] [ 8 ] [ 0 ]    Juta

 

                d. Kondisi Bangunan                            : [ -   ] baik
                                                                             : [  X ] Sedang
                                                                             : [  -  ] rusak

3. Jumlah Instansi Pemerintah yang ada di Kecamatan :

a. Instansi Vertikal                                 : 1). POLSEK
                                                              2). KORAMIL
                                                              3). KUA               .
                                                            ------------------------------
                                               Jumlah    : [  - ] [ - ] [ - ] [ 3 ] unit

b. Instansi Otonom                                 : 1). Puskesmas      
                                                                 2). Manbun            
                                                                 3). Mannak            
                                                                 4). Cabang diknas
                                                                 5). Pengairan
                                                                 6). Mantis
                                                                 7). PLKB
                                                                 -------------------------------
                                                              Jumlah    : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 7 ] unit

c. Instansi BUMN/BUMD                        : 1). BRI
                                                                 2). …………………………
                                                                    ---------------------------------
                                               Jumlah         : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 1  ] unit

d. Kantor perwakilan Negara Asing       : [  - ] [ - ] [ -  ] [ -  ] unit
     Kedutaan besar/konsulat

e. Jumlah a + b + c                                : [  - ] [ - ] [ 1 ] [ 1 ] unit

4. Eselonering Jabatan Perangkat Kecamatan :
       a. Eselon III/a                                       : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 1 ] Pegawai
        b. Eselon III/b                                     : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 1 ] Pegawai 
        c. Eselon IV /a                                    : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 4 ] Pegawai
       d. Eselon IV b                                      : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 1 ] Pegawai
       e.Jabatan Funfsional                             : [  - ] [ - ] [ -  ] [ 8 ] Pegawai
5. Lomba antar Kecamatan yang pernah
       diadakan                                                   : [ - ] [ - ] [ 1 ] kali
6. Kejuaraan lomba antar kecamatan yang pernah diraih
        a. Juara I                                                  : [ - ] [ - ] [ 1 ] kali
        b. Juara II                                                 : [ - ] [ - ] [ 1 ] kali
        c. Juara III                                                : [ - ] [ - ] [ -  ] kali

 

PRASARANA PENGAIRAN :
1. Waduk dengan kondisi:
       a. Baik                                                       : [ - ] [ - ] buah [ - ] [ - ] [ - ] ha
       b. Rusak dapat dipakai                               : [ - ] [ - ] buah [ - ] [ - ] [ - ] ha
       c. Rusak sama sekali                                  : [ - ] [ - ] buah [ - ] [ - ] [ - ] ha
2. D a m / Embung                                         : [ - ] [ - ] [ - ] buah
3. Kincir air                                                   : [ - ] [ - ] [ - ] buah
4. Pompa air                                                  : [ - ] [ - ] [ - ] buah
5. Air terjun dengan minimal lebar 2 m
       tinggi 10 m                                                   : [ - ] [ - ] [ -  ] buah
6. Sungai                                                          : [ - ] [ - ] [ 1 ] buah
7. Danau/Situ                                                   : [ - ] [ - ] [ -  ] buah

SARANA / KAPAL PERAHU:

1. K A P A L                                                       : [ - ] [ -  ] [  - ] buah
2. Perahu tempel                                              : [ - ] [ 1 ] [ 0 ] buah
1. Perahu                                                           : [ - ] [ 1 ] [ 2 ] buah

PRASARANA/SARANA PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI :

1. Lalu lintas melalui darat di Kecamatan  : [ - ] [ 9  ] [ 8 ] %

2. Lalu lintas melalui air/sungai/laut          : [ - ] [ -   ] [ 2 ] %

3.. Apabila melalui air ( Sungai/Danau/Laut)

     jumlah dermaga                                        : [ - ] [ -  ] [  2  ] buah
       Lalu lintas Darat melalui :
       a. Jalan aspal/beton                                  : [  -] [ -  ][ 5 ] [ 8 ] km
           a.1. Kondisi baik                                     : [ -  ] [ - ][ 3 ] [ 5 ] km
           a.2. kondisi sedang                                : [ -  ] [ - ][ 1 ] [ 7 ] km
           a.3. kondisi rusak                                   : [ -  ] [ - ][ -  ] [ 6 ] km

       b. Jalan diperkeras                                     : [ -  ] [ -  ][ 4 ] [ 0 ] km
           b.1. Kondisi baik                                     : [ -  ] [ -  ][ 4 ] [ 0 ] km
           b.2. kondisi sedang                                : [ -  ] [ - ][ -  ] [ -  ] km
           b.3. kondisi rusak                                   : [ -  ] [ - ][ -  ] [ -  ] km

      c. Jalan tanah                                  : [ -  ] [ -  ][ 2 ] [ 1 ] km
          c.1. Kondisi baik                                      : [ -  ] [ -  ][ -  ] [ -  ] km
          c.2. kondisi sedang                                 : [ -  ] [ -  ][ -  ] [ -  ] km
          c.4. kondisi rusak                                    : [ -  ] [ -  ][ 2 ] [ 1 ] km

4.          a.  Beberapa panjang jalan utama yang dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang
                tahun                                                         : [ -  ] [ -  ][ 5 ] [ 8 ] km
             b. Beberapa panjang jalan utama yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang
                tahun                                                         : [ -  ] [ - ][ -  ] [ -  ] km

   
5. Sarana umum yang dapat digunakan oleh
            Penduduk kecamatan                                : [ - ] [ -  ][ -  ] [ - ] km
            - Mobil/Motor                                          : [ - ] [ -  ][ -  ] [ 3] km
            - Motor Air                                              : [ - ] [ -  ][ -  ] [ - ] km
            - Sepeda/ojek                                          : [ - ] [ -  ][ 5 ] [ 0] km
            - Delman                                                  : [ - ] [ - ][ 5  ] [ 3] km
            - Dan lain-lain                                          : [ - ] [ - ] [ -  ] [ - ] km
                                                                           -------------------------------
           Jumlah                                                       : [ - ] [ 3 ][ 7 ] [ 6 ] km

Catatan :